09
11-2011

KỲ 01 NĂM 2011
Ngày 08/11/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 917/2011/TB-SGDHCM

08
09-2011

Hội đồng Quản trị Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự đại hội đồng cổ

11
04-2011

Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm

12
08-2010

- Tên người thực hiện giao dịch: TRỊNH HỮU MINH
- Số chứng minh thư :
- Điện thoại liên hệ:
- Chức

12
08-2010

Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010

16
04-2010

Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu Chi trả cổ tức đợt 2 - 2009

30
03-2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

24
02-2010

cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên

16
10-2009

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

01
09-2009

Về giao dịch cổ phiếu thưởng. Đây là số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 342/TB-SGDHCM

28
08-2009

Niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng

08
07-2009

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CP In & Bao bì MỸ CHÂU
18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú TPHCM
MST: 0301671386
Follow us on FacebookFollow us on TweeterFollow us on LinkedinFollow us on YouTube
Copyright © My Chau