26
07-2013

Thông báo thành viên HĐQT, phụ trách tiểu ban lương thưởng, nhân sự

26
07-2013

Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013

26
07-2013

Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán

26
07-2013

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 23-07-2013

26
07-2013

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

26
07-2013

Giải trình kết quả SXKD quý 2-2013

17
05-2013

MCP: Ngày đăng ký cuối cùng Ngày 15/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số

26
03-2013

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (mã CK:

22
11-2012

Xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Bao

30
08-2012

Về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty TNHH VT TM Nhựt Quang.
Trong thời hạn 15 ngày làm

10
05-2012

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực

03
04-2012

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2012
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và

Công ty CP In & Bao bì MỸ CHÂU
18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú TPHCM
MST: 0301671386
Follow us on FacebookFollow us on TweeterFollow us on LinkedinFollow us on YouTube
Copyright © My Chau