File size: 623.9 KB
icon
Acrobat PDF
CBTT ông Nguyễn Quí - Phó TGĐ nghỉ việc
(30/09/2019)
download now
File size: 507.3 KB
icon
Acrobat PDF
Thông báo giao dịch CP của bà Huỳnh Thị Thanh Dung
(24/09/2019)
download now
File size: 500.2 KB
icon
Acrobat PDF
Thông báo giao dịch CP của ông Trịnh Hữu Minh
(24/09/2019)
download now
File size: 470.3 KB
icon
Acrobat PDF
Thông báo giao dịch CP của ông Nguyễn Quí
(24/09/2019)
download now
File size: 467.1 KB
icon
Acrobat PDF
Báo cáo GD CP của bà Huỳnh Thị Thanh Dung
(24/09/2019)
download now
File size: 432 KB
icon
Acrobat PDF
Báo cáo giao dịch CP của ông Nguyễn Quí
(24/09/2019)
download now
File size: 431.2 KB
icon
Acrobat PDF
Báo cáo giao dịch CP của ông Trịnh Hữu Minh
(24/09/2019)
download now
File size: 955.7 KB
icon
Acrobat PDF
Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty Mỹ Châu thay đổi lần thứ 10
(23/08/2019)
download now
File size: 415.3 KB
icon
Acrobat PDF
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CP BÀ HUỲNH THỊ THANH DUNG - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG TRỊNH HỮU MINH
(23/08/2019)
download now
File size: 431.8 KB
icon
Acrobat PDF
Thông báo giao dịch CP của ông Nguyễn Quí - TV HĐQT
(23/08/2019)
download now
File size: 414.4 KB
icon
Acrobat PDF
Thông báo giao dịch CP của ông Trịnh Hữu Minh - TV HĐQT
(23/08/2019)
download now
File size: 607.3 KB
icon
Acrobat PDF
CBTT thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD
(23/08/2019)
download now
File size: 8.7 MB
icon
Acrobat PDF
Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019
(15/08/2019)
download now
File size: 622.7 KB
icon
Acrobat PDF
Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
(06/08/2019)
download now
File size: 451 KB
icon
Acrobat PDF
download now
Công ty CP In & Bao bì MỸ CHÂU
18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú TPHCM
MST: 0301671386
Follow us on FacebookFollow us on TweeterFollow us on LinkedinFollow us on YouTube
Copyright © My Chau