30
08-2012

Về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty TNHH VT TM Nhựt Quang.
Trong thời hạn 15 ngày làm

10
05-2012

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực

03
04-2012

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2012
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và

09
11-2011

KỲ 01 NĂM 2011
Ngày 08/11/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 917/2011/TB-SGDHCM

08
09-2011

Hội đồng Quản trị Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự đại hội đồng cổ

11
04-2011

Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm

12
08-2010

- Tên người thực hiện giao dịch: TRỊNH HỮU MINH
- Số chứng minh thư :
- Điện thoại liên hệ:
- Chức

12
08-2010

Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010

16
04-2010

Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu Chi trả cổ tức đợt 2 - 2009

24
02-2010

cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên

16
10-2009

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

01
09-2009

Về giao dịch cổ phiếu thưởng. Đây là số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 342/TB-SGDHCM

Công ty CP In & Bao bì MỸ CHÂU
18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú TPHCM
MST: 0301671386
Follow us on FacebookFollow us on TweeterFollow us on LinkedinFollow us on YouTube
Copyright © My Chau