>
Trang chủ  |  Giới thiệu Lịch sử hình thành & phát triển Sơ đồ tổ chức Quản lý chất lượng & môi trường Thành tích Hình ảnh công ty  |  Sản phẩm  |  Tin tức & Sự kiện Tin tổng hợp Tin cho nhà đầu tư Thông báo Tuyển dụng  |  Liên hệ
 
Quan hệ cổ đông   Tin cho nhà đầu tư  |  Điều lệ công ty  |  Báo cáo thường niên  |  Báo cáo tài chính
Danh mục sản phẩm
Download tài liệu
Tin tức & Sự kiện
 Tin tức > Notice board
Đại hội cổ đông thường niên 2012
(03/04/2012)
THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :
1. Thời gian  : 8 giờ 00 – 12 giờ 00 ngày 22/4/2012
2. Địa điểm  : Tại Hội trường Đơng Phương
3. Địa chỉ : 107 Lũy Bán bích – P. Tân Thới Ḥoa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung Tâm Lưu ký Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập căn cứ vào ngày 19.3.2012 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung   :
- Báo cáo kết quả SXKD 2011 và  Kế hoạch SXKD năm 2012.
- Báo cáo kết quả SXKD 5 năm (2007 – 2011) và Phương hướng sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ tới (2012 – 2016).
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2011
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2011
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2011
- Báo cáo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012.
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và lựa chọn Công ty kiểm toán
- Bầu cử HĐQT – BKS Nhiệm kỳ 2012 – 2016
- Thảo luận và biểu quyết
Nếu Quý cổ đông có nhu cầu Ứng cử hoặc Đề cử vào HĐQT và BKS vui lòng xem Quy chế bầu cử và gửi Đơn xin Ứng cử/đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của Ứng viên về Công ty CP Mỹ Châu trước ngày 14.4.2012. Việc ứng cử/đề cử gửi sau ngày 14.4.2012 xem như không hợp lệ.
Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự, gửi về Công ty Mỹ Châu bằng thư hoặc fax trước ngày 14.4.2012
Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự.
Nội dung chi tiết, các tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông, xin Quý cổ đông  vui lò̀ng xem tại website :www. mychau.com.vn.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THÀNH
Menu
  Hình ảnh công ty
  Video clip
  Thông báo
  Tuyển dụng
  Điều khoản & Quy định chung
  Chính sách bảo mật thông tin
Liên hệ
Công ty Cổ phần in và bao bì MỸ CHÂU
18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú
MST: 0301671386
Tel: (08) 3.9612844 - Fax: (08) 3.9612737
Email: info@mychau.com.vn
Copyright © by My Chau. Powered by ACES